search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av detaljplan för kv. Hotellet 8 i Jönköping

Bilden visar ny påbyggnad på Hotellet 8

Här hittar du information om detaljplanen för kvarter Hotellet. Syftet är bl. a. att möjliggöra en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.

Kvarteret föreslås fortsatt innehålla centrumverksamheter såsom hotell, butiker, kontor och restaurang. Expansionen av byggrätten tillåter hotellverksamheten på kvarteret att expandera och de tillkommande kontorsytorna skapar fler arbetsplatser i ett stations- och centrumläge. Den tillåtna påbyggnaden på befintliga uppstickande kroppar uppgår till två våningar. I kvarterets södra del tillåts en ny byggnadskropp. Denna nya byggnadskropp skulle då vetta mot Skolgatan och ge gatan ett trevligare och tryggare intryck.

Detaljplanen fick laga kraft 19 maj 2021

Tidplan

>> Laga kraft: 19 maj 2021
Antagande: 22 april 2021
Granskning: 28 januari - 26 februari
Samråd: 1 april - 30 april 2020

Laga kraft

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Planbeskrivning

Plankarta Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB)

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Aktuella bilagor

Handlingar

Översiktskarta