Ändring av detaljplan för Norrahammar 28:1, Norrahammar

Norrahammars kyrka, vy från planområdet

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Norrahammar 28:1. Planens syfte att möjliggöra för flytt av planerad bro över Tabergsån.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Norrahammar 28:1. Syftet med ändringen är att möjliggöra för flytt av planerad bro över Tabergsån för en bättre placering än vad som planerades för i samband med detaljplanen för bostäder på Norrahammar 28:1 m.fl.. Bron ska skapa en bättre förbindelse för gång- och cykeltrafikanter mellan aktivitetsytorna och parkering väster om Tabergsån till framtida torg och centrum öster om Tabergsån och Hammarvägen.

Ändringen av detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 23 september 2021 och fick laga kraft 22 oktober 2021.

Tidplan

>> Laga kraft: 22 oktober 2021
Antagande: 23 september 2021
Granskning: 29 juni - 11 augusti 2021
Samråd: 10 maj - 2 juni 2021


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00


Översiktskarta