Detaljplan för bostäder på Flora 5 Liljeholmen

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Flora 5. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, ska möjliggöra för byggnation av ett flerbostadshus i fem våningar på fastigheten Flora 5.

Detaljplanen fick laga kraft 9 oktober 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Antagande

Plankarta Pdf, 195.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Granskningsutlåtandet går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa det genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Granskningshandlingar

Plankarta Pdf, 233.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 99 kB.

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 208.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.3 MB.

Behovsbedömning Pdf, 56.1 kB.

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta