Detaljplan för bostäder på Sjöåkra 1:23 m.fl. i Bankeryd

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Sjöåkra 1:23 m.fl.

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder i form av gruppbyggda småhus och ett flerbostadshus.

Inom Jönköpings kommun planeras ytterligare utbyggnad av bostadsområde vid Sjöåkra med närhet till Bankeryds centrum. Den tänkta byggnationen består av både enfamiljshus samt ett flerbostadshus.

Planområdet  ligger i nordöstra delen av Bankeryd och har ett attraktivt läge på en höjd precis ovanför Vättern. Området är sedan 1975 planlagt för samlingslokaler samt park. Den bebyggelse som finns inom området har i flertalet år använts till studie-/ kursgårdsverksamhet.

Detaljplanen vann laga kraft den 28 november 2017

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Antagandehandlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 50 00


Översiktskarta