search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för bostäder på Skålen övre 16 Bymarken Jönköping

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Skålen övre 16. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Skålen Övre 16 m.fl. Planförslaget möjliggör ändrad användning på delar av Bymarken 1:1, från allmän plats till kvartersmark med användning bostad. Användningen på fastigheten Skålen Övre 16 är oförändrad men planförslaget möjliggör en ökad exploatering samt en korrigerad byggrätt. Genomförandet av planen innebär att befintliga byggnader inom planområdet rivs och att två flerbostadshus med totalt 36 lägenheter samt ett garage i två plan kan byggas.


Detaljplanen fick laga kraft 4 mars 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta