search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för del av Drättinge 1:9 m.fl i Kaxholmen

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att anlägga bostäder och förskola på del av fastigheten Drättinge 1:9.

Området ligger i östra delen av Kaxholmen. Marken ägs av Jönköpings kommun och består av jordbruksmark samt natur/skogsmark.

Detaljplanen vann laga kraft den 26 september 2015.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under genomförande ca 3 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft, då området håller på att byggas ut.

Antagandehandlingar

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35