search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för industri på Hyltena 1:11 mfl, Torsvik.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Hyltena 1:11 mfl. Syftet med detaljplanen är möjligöra för nya lager- och försäljningslokal.

Planområdet ligger i södra delen av Torsvik. Torsvik är ett expansivt område i kommunen för lager- och logistikföretag då företagen får omedelbar närhet till E4:an.

Detaljplanen vann laga kraft 18 december 2017.


Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Antagandehandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 668.6 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 723.9 kB)

Utlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 52.6 kB)

Bilagor


Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 669.4 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 724.2 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 103.6 kB)

Samrådshandlingar

Plankarta (pdf, 669.4 kB)

Planbeskrivning (pdf, 724.2 kB)

Samrådsredogörelse (pdf, 103.6 kB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

 

 

Översiktskarta