search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Källängen 1 m.fl. i Huskvarna

Planens huvudsakliga syfte att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser, utöka byggrätten och möjliggöra för användning av verksamhet, kontor och lager.

Gällande detaljplan för området medger användning för upplag. Stadsbyggnadskontoret finner det lämpligt att utöka möjligheten för fastigheternas användning till att även innefatta icke störande verksamhet och kontor. För att kunna utnyttja fastigheterna på ett bättre sätt föreslår kommunen att utöka byggrätten och upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser.

Detaljplanen vann laga kraft den 17 juli 2017.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivning Pdf, 843.1 kB. (Pdf, 843.1 kB)

Plankarta Pdf, 262 kB. (Pdf, 262 kB)

Granskningsutlåtande Pdf, 69.2 kB. (Pdf, 69.2 kB)

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 842.8 kB. (Pdf, 842.8 kB)

Plankarta Pdf, 257 kB. (Pdf, 257 kB)

Samrådsredogörelse Pdf, 59.9 kB. (Pdf, 59.9 kB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 828.7 kB. (Pdf, 828.7 kB)

Plankarta Pdf, 8.1 MB. (Pdf, 8.1 MB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta