Detaljplan för Norrahammar 43:1

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Norrahammar 43:1. Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av hem för vård och boende.


Detaljplanen fick laga kraft 31 oktober 2018.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.
 

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankarta Pdf, 299.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 9.3 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 94.9 kB.

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 237.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 10.8 MB.

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta