search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för skola och förskola på Månsarp 1:60 m.fl. i Månsarp, Jönköpings kommun

Vybild på hur förskolan planeras att se ut.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av en ny förskola, och i förlängningen utbyggnad av Månsarpsskolan.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Månsarp 1:60 med flera. Planen syftar till att möjliggöra ny förskola i två plan söder om det befintliga skolområdet. Byggrätten inom det befintliga skolområdet utökas så att Månsarpsskolan på sikt kan byggas till. Planförslaget syftar även till att säkerställa varsamhet avseende befintlig kulturhistoriskt intressant bebyggelse och att tillkommande bebyggelse anpassas till kulturmiljön.

Detaljplanen fick laga kraft 18 oktober 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta