search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Spädbarnet 1 i Öxnehaga

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Planförslaget innebär en byggnation av två punkthus uppförda i 8- 9 våningar vilket ger cirka 68 lägenheter. Inom området finns det idag ingen bebyggelse utan marken utgörs av grönområde, grusytor och asfalterade ytor. Planområdet är sedan 1969 planlagt för allmänt ändamål. Fastigheten har tidigare varit bebyggd med en förskola, men har stått obebyggd en längre tid tillbaka.

Detaljplanen fick laga kraft 29 januari 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Antagandehandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 265.1 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8.5 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 556.9 kB)

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 258.2 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.8 MB)

Granskningshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 329.7 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8.3 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 1.8 MB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

 

Översiktskarta