search
Sök
menu
Meny

Planprogram och detaljplan för Fagerslätt östra del av Stensholm 1:425 m.fl.

Syftet med programförslaget är pröva lämpligheten av ytterligare exploatering i östra delen av Fagerslätt med en blandad bostadsbebyggelse.

Området ges en förhållandevis hög exploatering för att ge bättre förutsättningar för bussförbindelser. Eftersom stadsdelen idag har en förhållandevis liten andel hyres- och bostadsrätter prioriteras dessa ägandeformer i förslaget.

Detaljplanen vann laga kraft i juli 2016.


Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 2 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Antagandehandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 503.1 kB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 170.2 kB)

Utredningar och bilagor

Tidigare handlingar


Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.1 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 535.9 kB)

Planprogramöppnas i nytt fönster (pdf, 6.2 MB)

Granskningshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.4 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 855.2 kB)

Samrådsregörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 184.1 kB)

Planprogramöppnas i nytt fönster (pdf, 6.3 MB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

Översiktskarta