Ändring och upphävande av detalj­planer för Attarp 2:689 m.fl., Bankeryd

Planarbetet berör alla kommunal mark i byggnadsplaner i Bankeryd.

Här hittar du information om pågående planarbete för ändring av huvud­mannaskap i Bankeryd, från enskilt till kommunalt för allmänna platser.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till ändring och upphävande av detaljplaner för Attarp 2:689 m.fl. som är på granskning under perioden 2022-10-31 till 2022-12-16.

Syftet med ändringarna av detaljplanerna är att ändra huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt för allmänna platser i Bankeryd. Delar av den allmänna platsmarken som inte är utbyggda enligt planerna och/eller där kommunen inte i nuläget ser något behov av att berörd del ska vara allmän plats nu eller i framtiden föreslås också upphävas. En byggnadsplan (akt. 06-BAD-951) föreslås också upphävas helt.

Nedanstående byggnads- och detaljplaner under fliken "Aktuella handlingar" omfattas av ändringar eller upphävanden.Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2023
Antagande: Kvartal 1, 2023
>> Granskning: 31 oktober - 16 december 2022
Samråd: 23 mars - 29 april 2022

Aktuella handlingar

Här hittar du granskningshandlingar för samtliga planer. Det finns en fil per plan som berörs. Filer innehåller plankarta och planbeskrivning och där det behövts för att tydliggöra fastighetskonsekvenser finns också en fastighetskonsekvenskarta. För den plan som förslås upphävas finns enbart en planbeskrivning.


Samrådsredogörelse Pdf, 3 MB.

Upphävande 06-BAD-951 Pdf, 2.5 MB.

Ändring av 06-BAD-590 Pdf, 114.8 MB.

Ändring av 06-BAD-594 Pdf, 10.8 MB.

Ändring av 06-BAD-596 Pdf, 7.8 MB.

Ändring av 06-BAD-649 Pdf, 118.3 MB.

Ändring av 06-BAD-654 Pdf, 60.8 MB.

Ändring av 06-BAD-718 Pdf, 14.2 MB.

Ändring av 06-BAD-758 Pdf, 35.7 MB.

Ändring av 06-BAD-773 Pdf, 29.3 MB.

Ändring av 06-BAD-793 Pdf, 33.2 MB.

Ändring av 06-BAD-815 Pdf, 8.5 MB.

Ändring av 06-BAD-821 Pdf, 34 MB.

Ändring av 06-BAD-847 Pdf, 26.8 MB.

Ändring av 06-BAD-860 Pdf, 8.6 MB.

Ändring av 06-BAD-865 Pdf, 11.8 MB.

Ändring av 06-BAD-883 Pdf, 49.2 MB.

Ändring av 06-BAD-899 Pdf, 25.7 MB.

Ändring av 06-BAD-902 Pdf, 52.9 MB.

Ändring av 06-BAD-923 Pdf, 40.6 MB.

Ändring av 06-BAD-927 Pdf, 49.8 MB.

Ändring av 06-BAD-942 Pdf, 58.8 MB.

Ändring av 06-BAD-956 Pdf, 59.3 MB.

Ändring av 06-BAD-975 Pdf, 64.9 MB.

Ändring av 06-BAD-1001 Pdf, 31.9 MB.

Ändring av 06-BAD-1006 Pdf, 47.5 MB.

Ändring av 06-BAD-1014 Pdf, 8 MB.

Ändring av 06-BAD-1021 Pdf, 14.1 MB.

Ändring av 06-BAD-1128 Pdf, 24.6 MB.

Ändring av 06-BAD-1183 Pdf, 42.3 MB.

Ändring av 06-BAD-1488 Pdf, 22 MB.

Ändring av 06-BAD-1524 Pdf, 33.7 MB.

Ändring av 06-BAD-1537 Pdf, 33.6 MB.

Ändring av 0680K-DP000824 Pdf, 13.7 MB.

Ändring av 0680K-DP990304 Pdf, 17.9 MB.

Ändring av 0680-P1 Pdf, 29.4 MB.

Ändring av 0680-P12 Pdf, 30.9 MB.

Ändring av 0680-P239 Pdf, 17.9 MB.

Vem omfattas av ändringen och vilken påverkan blir det?

För de allra flesta innebär inte förslaget någon märkbar förändring, eftersom kommunen redan idag sköter merparten av den allmänna platsmarken. Du som är fastighetsägare kan påverkas genom att:

  • Du som fastighetsägare till fastigheter som innehåller allmän plats kan kräva att kommunen löser in den allmänna platsen.
  • Du som fastighetsägare med byggrätter där den inaktiva vägföreningen varit ett hinder kan få möjlighet att nyttja dessa när vägföreningen och dess rättighetsområde upphävts genom en lantmäteriförrättning.
  • Kommunen får rätt att lösa in allmän plats som inte redan ägs av kommunen.

Du som är fastighetsägare till fastigheter som innehåller allmän plats eller på annat sätt påverkas av ändringen har fått handlingar skickade till dig i samband med samråd och nu efter vid granskning. Vid frågor kontakta planavdelningen, se kontaktuppgifter nedan.

Tidigare handlingar

Här hittar du samrådshandlingar för samtliga planer. Det finns en fil per plan som berörs. Filer innehåller plankarta och planbeskrivning och där det behövts för att tydliggöra fastighetskonsekvenser finns också en fastighetskonsekvenskarta. För den plan som förslås upphävas finns enbart en planbeskrivning.


Undersökning av miljöpåverkan Pdf, 143.8 kB.

Upphävande av akt 06-BAD-951 Pdf, 41.8 MB.

Ändring av akt 06-BAD-654 Pdf, 58 MB.

Ändring av akt 06-BAD-590 Pdf, 106.1 MB.

Ändring av akt 06-BAD-594 Pdf, 9.5 MB.

Ändring av akt 06-BAD-596 Pdf, 7.8 MB.

Ändring av akt 06-BAD-649 Pdf, 96.6 MB.

Ändring av akt 06-BAD-718 Pdf, 14.2 MB.

Ändring av akt 06-BAD-758 Pdf, 37.2 MB.

Ändring av akt 06-BAD-773 Pdf, 27.3 MB.

Ändring av akt 06-BAD-793 Pdf, 33.1 MB.

Ändring av akt 06-BAD-815 Pdf, 8.5 MB.

Ändring av akt 06-BAD-821 Pdf, 31.4 MB.

Ändring av akt 06-BAD-847 Pdf, 25.8 MB.

Ändring av akt 06-BAD-860 Pdf, 8.6 MB.

Ändring av akt 06-BAD-865 Pdf, 11.8 MB.

Ändring av akt 06-BAD-883 Pdf, 45.9 MB.

Ändring av akt 06-BAD-899 Pdf, 24.2 MB.

Ändring av akt 06-BAD-902 Pdf, 49.3 MB.

Ändring av akt 06-BAD-923 Pdf, 38.5 MB.

Ändring av akt 06-BAD-927 Pdf, 47.5 MB.

Ändring av akt 06-BAD-942 Pdf, 51.1 MB.

Ändring av akt 06-BAD-956 Pdf, 57 MB.

Ändring av akt 06-BAD-975 Pdf, 63.2 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1001 Pdf, 29.7 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1006 Pdf, 40.8 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1014 Pdf, 8 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1021 Pdf, 14.1 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1128 Pdf, 24.6 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1183 Pdf, 40.2 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1488 Pdf, 22 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1524 Pdf, 34 MB.

Ändring av akt 06-BAD-1537 Pdf, 33.6 MB.

Ändring av akt 0680K-DP000824 Pdf, 13.7 MB.

Ändring av akt 0680K-DP990304 Pdf, 17.8 MB.

Ändring av akt 0680K-P1 Pdf, 28.1 MB.

Ändring av akt 0680K-P12 Pdf, 30.9 MB.

Ändring av akt 0680K-P239 Pdf, 17.9 MB.

Planbesked

Underlag för planbesked Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Pdf, 134.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036- 10 50 00 


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: