search
Sök
menu
Meny
Sök

Ändring av detaljplan för Hyltena 1:98 (Moliden)

Här hittar du information om det arbetet som pågår med att ändra en detaljplan för fastighet Hyltena 1:98, Torsvik.

Ansökan avser att ändra detaljplanen för att kunna bygga mer sammanhållen byggnad inom fastigheten genom att ta bort planerad väg inom området samt ev prickmark.

Planarbetet är påbörjat men i ett tidig skede.

Stadsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 10 mars 2022.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 1, 2023
Granskning: Kvartal 1, 2023
Samråd: Kvartal 4, 2022

 

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Mattias Bustos

036- 10 50 00


Översiktskarta