search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för kv Valplatsen 2 m.fl. Huskvarna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2018 om positivt planbesked för kv Valplatsen 2 m.fl.

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 2, 2022
Antagande: Kvartal 2, 2022
Granskning: Kvartal 1, 2022
Samråd: Kvartal 3, 2021


Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Martin Månsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta