search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Örserum 3:11 m.fl. i Örserum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av två flerbostadshus som ska fungera som seniorboende.

Ansökan avser 2 flerbostadshus i två plan, 8 lgh i varje hus.

Det utpekade området är beläget i Örserums centrala tätort och har god kontakt med befintlig tätortsbebyggelse. Området är även beläget intill befintlig kollektivtrafiklinje, vilket innebär att ansökan går i linje med kommunens viljeinriktning gällande ny bebyggelse.

 

Arbetet med detaljplanen är pausat.


Preliminär tidplan

Laga kraft:
Antagande:
Granskning: 
Samråd: 


Handlingar

Översiktskarta