search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Bankeryds-Målskog 10:35 m.fl, Bankeryd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 om positivt planbesked för Bankeryds-Målskog 10:35 m.fl, Bankeryd.

Ansökan avser att möjliggöra för ett nytt bostadsområde genom förtätning av befintlig bebyggelse.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta