search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Bäret 2, Jönköping

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Bäret 2, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 14 november 2019.

Ansökan avser en utökning av befintlig byggrätt för bostadsändamål.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2022. Detaljplanen bedöms få laga kraft 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta