Kommande detaljplanearbete för Öbon 1, Råslätt

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Öbon 4, som stadsbyggnadsnämnden beslutade om 16 maj 2019.

Ansökan avser att möjliggöra rivning av befintlig parkering och istället bygga ett nytt servicekontor för Vätterhem och eventuellt studentbostäder.

Detaljplanearbetet är pausat och återupptas i senare skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Tidplan ej fastställd
Antagande: Tidplan ej fastställd
Granskning: Tidplan ej fastställd
Samråd: Tidplan ej fastställd

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Plankoordinator

Josefin Dahlbom

036-10 50 00

Översiktskarta