search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete Tahe 1:102 i Taberg

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 16 februari 2017 om positivt planbesked för Tahe 1:102.

Ansökan avser utbyggnad av skola vilket kräver ändrad byggnadshöjd och förändrad byggnadsarea.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 0,5-1 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta