Grön resplan

En lyftkran vid ett husbygge.

Är du en byggaktör som vill ha mer information kring hur du kan påverka kravet på antalet parkeringsplatser vid en nybyggnation? Eller är ni är ett företag eller en organisation som behöver hjälp och stöd med att påverka era tjänsteresor och kanske även arbetspendling? Då har ni kommit rätt.

Ett fotavtryck och orden grön resplan, illustration.

Grön resplan – nybyggnation ger er information om vilka åtgärder som kan utföras för att erhålla en reducering av parkeringstalet vid nybyggnationer.

Grön resplan – verksamhetsutveckling beskriver vad vi kan hjälpa er med för att effektivisera era resor och transporter.

Grön resplan, nybyggnation

Grön resplan för nybyggnation är ett redskap för byggaktörer och fastighetsägare som önskar reducering av parkeringstal vid nybyggnationer.

Den gröna resplanen redovisas normalt i samband med att bygglov söks och innehåller planerade åtgärder med syfte att minska behovet av bilanvändning. Ansökan godkänns av stadsbyggnadskontoret den gröna resplanen och fastställer hur stor reducering av parkeringstalet som kan medges. Verifikat som visar att föreslagna åtgärder kommer att genomföras ska redovisas i samband med ansökan om bygglov och är en förutsättning för att bygglov ska medges.

word: Grön resplan, mall som ska användas vid önskemål om reducering av parkeringstal vid nybyggnation , 5.1 MB.

Grön resplan, verksamhetsutveckling

En grön resplan för verksamhetsutveckling är ett åtgärdspaket som
effektiviserar verksamhetens resor och transporter med målet att skapa största möjliga nytta för både verksamheten och dess personal.

Varför?

  • Minskad klimatpåverkan och energianvändning
  • Möjlighet att expandera i attraktiva lägen där marktillgången är begränsad
  • Minskat behov av parkeringsplatser
  • Slimmad fordonsorganisation och en effektivare fordonsanvändning
  • Minskade res- och transportkostnader
  • Attraktivare arbetsplats
  • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö
  • Skapa goodwill genom att vara och upplevas som ett gott företag

Positiv nettonytta – den ekonomiska vinsten är större än kostnaden för genomförandet!

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi kan hjälpa er att ta fram en grön resplan, vara stöd i genomförandet av åtgärderna och utvärdera effekten av åtgärderna.

Vi kan hjälpa er att integrera hållbarhetsarbetet med resor och transporter i ert arbete med t ex CSR (Corporate Social Responsibility), miljöledning, miljöpolicy, fordonspolicy etc.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna till! Tillsammans effektiviserar vi era resor och skapar ett Jönköping som är
hållbart. Ring kontaktcenter på 036–10 50 00 och fråga efter en projektledare inom hållbart resande.

pdf: Vägen till framgång med grön resplan Pdf, 178.3 kB.

Senast granskad/publicerad: