search
Sök
menu
Meny
Sök

Bostadsområdet Kungsängen

Området där Kungsängsskolan låg kommer att användas för bostäder inom stadsdelen Österängen. Denna förändring kräver en ny detaljplan och markanvisningar.

Kungsängen kommer att ha ungefär 700 bostäder. Det kommer även finnas lokaler för förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning.

Området markanvisas till flera byggherrar med skiftande resurser och för olika upplåtelseformer. Markanvisning kommer att ske löpande under detaljplaneläggning av området.

Avsikten är att Mobility management* och trähusbyggnation ska prövas inom hela eller delar av planområdet. Kommunen har höga ambitioner vad gäller miljöfrågor och arkitektonisk utformning och vill se alternativa och kreativa lösningar.

För illustrationer som lämnades in under perioden för markanvisning se sidan Avslutade markanvisningar. (Observera att bilderna är tidiga illustrationer och att dessa kan skilja sig mot slutlig byggnation).

Avslutade markanvisningar

* Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka resenärers attityder och beteenden.

Kvarteren och kvartersnamn i området visas nedan under Fördelning

Kvarter

Företag

Bostadstyp

Upplåtelseform

Antal bostäder

A

Nivika Fastigheter AB

Flerbostadshus

Hyresrätt

89

B1


Flerbostadshus

Hyresrätt

ca 70

B2


Flerbostadshus och radhus

Bostadsrätt

ca 70

C1

GBJ Bygg AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

52

C2

Hökerum bygg AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

55

D

Essem Care Holding AB

Flerbostadshus (centrumhus)

Bostadsrätt

52

E

Kungsportskyrkan

Flerbostadshus

Bostadsrätt och Hyresrätt

42

F

Nivika Fastigheter AB

Flerbostadshus

Hyresrätt

66

G1

PEAB

Flerbostadshus och radhus

Bostadsrätt

41

G2

House Of Nordic Projektutveckling AB

Radhus

Äganderätt

7

G3

Willhem AB

Flerbostadshus (smålägenheter)

Hyresrätt

54

H1

Skeppsviken AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

15

H2

Vätterhem

Flerbostadshus

Bostadsrätt

24

H3

Gullmanders arkitekter & ingenjörer AB

Radhus

Äganderätt

5

I

Jönköpings kommun

FörskolaJ & K

Blue Wall Construction AB

Flerbostadshus

Hyresrätt

48

L

Ditt nya hem i mellansverige AB

Radhus

Bostadsrätt

17

M

GBJ Bygg AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

24


Översiktsbilder över bostadsområdet Kungsängen

Översiktbild kvartersstruktur med upplåtelseform

Översiktbild kvartersstruktur med upplåtelseform

Fördelning stommaterial

Fördelning stommaterial

Kvartersnamn och gatunamn.

Kvartersnamn och gatunamn

KONTAKT

Tekniska kontoret
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 24 45