Mobilitetsköp – lösningar som ersätter parkeringsplatser

Tre cyklister på en cykelväg.

Här får du information om mobilitetsköp: ett avtal om att mobilitetslösningar i närområdet kan ersätta parkeringsplatser för bil på en fastighet.

Är du en byggaktör med planer på att förtäta på en fastighet men har svårigheter att lösa behovet av parkeringsplatser för bil? Då kan mobilitetsköp vara lösningen. Vid förtätningsprojekt i stadsmiljön erbjuder vi möjligheten att avtala om att avsätta medel för bilparkeringar, som inte kan tillhandahållas i enlighet med kommunens parkeringstal. Istället för bilparkeringar utför vi åtgärder i närområdet som främjar mobilitet och hållbart resande.

Enligt avtalet blir du som byggaktör inte längre skyldig att tillhandahålla de parkeringsplatser som ersatts av mobilitetsköpet. Kommunen kommer med medel från mobilitetsköpet anlägga mobilitetsåtgärder i närheten av fastigheten som syftar till att minska behovet av egenägd bil och på så sätt minska efterfrågan på bilparkering.

Vilka åtgärder kan ersätta parkeringsplatser?

Åtgärderna som ersätter parkeringsplatser ska främja resor med gång, cykel och kollektivtrafik – det kan till exempel innefatta att vi breddar gång- och cykelvägar, genomför trivselhöjande åtgärder i staden som belysning, bänkar och grönska, eller utveckling av mobilitetshubbar där du som kommuninvånare får tillgång till delade fordon, som olika typer av specialcyklar (lådcykel, elcykel, trehjuling) och miljöbilspool.

Så fungerar mobilitetsköp

Innan ett mobilitetsköp blir aktuellt ska kommunen tillsammans med byggaktör eller fastighetsägare utreda om parkeringsplatser kan anläggas antingen på den egna fastigheten eller på närliggande fastighet genom friköp av parkering. Du kan läsa mer om friköp av parkering via länk längre ner på den här sidan.

Byggaktören ska även ha fått full reduktion av parkeringstalet genom en grön resplan, det innebär att byggaktören åtagit sig att genomföra åtgärder som bedöms förbättra mobiliteten för de boende eller verksamma i den berörda fastigheten, och minska deras behov av egenägd bil. Om parkeringsplatsbehovet fortfarande inte är löst blir mobilitetsköp ett alternativ. Ett mobilitetsköp kan uppgå till max 10 parkeringsplatser per projekt. Mobilitetsköp är inte aktuellt för cykelparkering eller för parkering för rörelsehindrades fordon.

Vill du veta mer om mobilitetsköp?

För mer information, kontakta samhällsplanerare med inriktning mobilitet på stadsbyggnads­kontoret genom Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: