Gränna, kommundelsutveckling

Bild över Gränna och Vättern.

Kommundelen Gränna ligger cirka fyra mil norr om Jönköping vid Vätterns östra strand. Gränna är för många känt som polkagrisstaden men förutom just polkagrisar finns här mycket annat att upptäcka.

I kommundelen Gränna ingår även Uppgränna, Örserum och Röttle. Gränna tätort har 2 713 invånare och med landsbygden inräknad bor här 4 203 invånare (december 2020). Gränna är en småstad med villor, flerfamiljshus, skola, vårdcentral, äldreboende, butiker och företag. Orten har ett rikt föreningsliv och på Grännaberget utvecklas en MTB-arena av Grännabygdens OK. För naturälskare är omgivningen ett paradis med naturreservat, härliga vandringsleder och vackra vyer. Färjetrafiken till Visingsö utgår från Gränna hamn där det även finns en gästhamn.

Orten är berömd för sina fruktodlingar, polkagristillverkning som Amalia Eriksson startade, samt ingenjör Salomon August Andrée som blev känd för sitt misslyckade försök att nå Nordpolen med en vätgasballong. Historien om detta kan man ta del av på Grenna museum, Polarcenter. Näringslivsföreningen arbetar bl.a. med att utveckla en matrunda.

Gränna fick stadsprivilegier 1652 under namnet "Brahe-Grenna" av greve Per Brahe d.y. Sedan 1971 ingår Gränna i Jönköpings kommun.

Bättre i Gränna – resultat av medborgardialog

Under hösten 2022 samlade vi in förslag på fysiska förbättringar i närmiljön i våra 13 kommun­delar, däribland Gränna. På webben och via kommunens sociala medier fanns möjlighet att lämna förslag som sedan sammanställdes av kommunen och den lokala utvecklingsgruppen i Gränna. Totalt kom det in 19 förslag som utvecklingsgruppen ansåg vara genomförbara, som sedan gick att rösta på på webben.

Totalt röstade 93 personer på de olika förslagen och det vinnande förslaget blev "verka för gång- och cykelvägar till Uppgränna och Örserum". I januari 2023 beslutade stadsbyggnadsnämnden att förslaget om att verka för detta kan genomföras under året.

Två andra förslag som kom in och som kommer att arbetas med under året är att "åtgärda parkeringssituationen på Grännaberget" och "BMX-bana i Örserum".

Aktuella projekt

Under 2023 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Tillsammans med berörda göra en plan för parkeringsmöjligheter på Grännaberget
 • Arbeta för att anlägga en båtiläggningsplats i Ören.
 • Stötta upprustning av Kyrkoparken vid Prästgården i Gränna som ska bli en offentlig grön oas.
 • Bygga en BMX-bana i Örserum.

Grännas utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Gränna består av representanter från:

 • Gränna Näringslivsförening
 • Citygruppen
 • Gränna AIS
 • Kulturgården
 • Hamnbolaget
 • Grenna Museum
 • Grenna Hembygdsförening
 • Uppgränna Byalag
 • Röttle byalag
 • Örserums byalag
 • Brf Vättervyn 1
 • Grännabygdens OK
 • Rotary
 • Baronen
 • SPF
 • Campus Gränna
 • Svenska kyrkan
 • Ballongklubben
 • Gränna Kyrkopark
 • Urbergsgruppen

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Ny julbelysning vid Gränna torg i samverkan med Näringslivsföreningen
 • Trädäck med stege på piren i Röttle
 • BMX-banan uppgraderades till en Pumptrackbana
 • Belysning längs med Strandpromenaden sattes upp (2021)
 • Gångvägar förbättrade på Grännaberget tillsammans med Tekniska kontoret
 • Strandpromenaden förlängd till en tillgänglig promenadrunda
 • Belysning uppsatt vid pulkabacken Leons slänt
 • Hamnpiren i Röttle renoverades (2021)
 • Ny skylt med information om fritidsområdet vid Hamnvägen sattes upp (2021)
 • Ljudbox vid aktivitetsytan Hamnvägen installerades (2021)
 • Ekonomiskt stöd gavs till genomförandet av Örserumsdagen (2021)
 • Infoskylt om Biosfärområdet östra Vätterbranterna sattes upp (2021)
 • Bänkbord och grillar anlades vid Röttle hamn (2021)

Senast granskad/publicerad: