search
Sök
menu
Meny
Sök

Visingsö, kommundelsutveckling

Översikt på Visingsö med hur och grönt med vattnet i bakgrunden.

Visingsö är Vätterns största ö, men också en kommundel i Jönköpings kommun. Enligt legenden skapades Visingsö när Jätten Vist slängde ut en grästuva i Vättern för sin gumma att kliva på. Tuvan sjuder än idag av liv, som för tusen år sedan!

Visingsö är Vätterns största ö med en längd av 14 km och en största bredd på 3 km. Den ligger 3 mil norr om Jönköping och 6 km väster om Gränna. På Visingsö finns skola, äldreboende, dagligvaruhandel, butiker och restauranger. För att ta sig till ön tar man färja från Gränna hamn, en resa på cirka tjugo minuter.

Visingsö har 732 invånare (2018), men under sommarhalvåret ökar folkmängden till det tredubbla då det dels finns väldigt mycket sommarstugor på ön, men framförallt på grund av turismen. Visingsö är tillsammans med Gränna, Jönköpings kommuns främsta turistattraktion med över 100 000 besökare per år.

En stor del av befolkningen på Visingsö är 65 år eller äldre men här finns också relativt många barnfamiljer. Bebyggelsen består till 90 procent av småhus.

Ön har åtskilliga ruiner och fornlämningar och har betytt mycket för Sveriges historia. De fina ekskogar som finns på ön lät planteras på 1830-talet för att säkra tillgången på timmer åt flottan. Men tekniken att bygga båtar ändrades och gjorde att flera hundra hektar av ekar mest är ett vackert inslag i naturen.

De många gravfälten vittnar om att ön varit bebodd sedan lång tid tillbaka. Under 1100- och 1200-talet var Visingsö kungamaktens ö. På den södra udden uppfördes då Sveriges första kungaborg, Näs. Magnus Ladulås är en av de många kungar som residerat här.

Aktuella projekt

Under 2021 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Besökskarta och skyltar
 • Renovera motorikbanan vid Kumlabybadet
 • Medverka i en nybildad hamngrupp
 • Delta i projekt Infoplats med Wisingsborgs intresseförening

Visingsö utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen på Visingsö är ett nätverk av föreningar med representanter från:

 • Näringslivsföreningen
 • Visingsörådet
 • VAIS
 • Byalagen
 • SPF
 • Visingsöbostäder
 • Hembygdsföreningen
 • Wisingsborgs grevskapsförening
 • Bygdegårdsföreningen
 • Båtklubben
 • Golfklubben

Genomförda projekt

Under åren har en rad olika projekt genomförts. Här presenteras en del av dem:

 • Två nya dass vid Rökinge och Erstad, 2020
 • Ekonomiskt stöd till förbättringar av elljusspåret, 2020
 • Nytt bänkbord till Näs, 2020
 • Väggrus till Säby brygga, 2020
 • Årligen se till att parkbänkar kommer ut inför sommarsäsongen
 • Stötta Näringslivsföreningen för framtagande av besökskarta för 2019
 • Ny skyltstomme för besökskarta vid Brahekyrkan och Coop 2019
 • Grus till vägar som ansluter till bryggor 2019
 • Informationsblad till hushållen om föreningslivet 2019
 • Grillring till grillplatsen vid Wisingsborg
 • Nya målburar inköpta till skolgården 2018
 • Ekonomiskt stöd till VAIS för nybyggnad av klubbstuga, 2017
 • Kumlabyskolans hinderbana försågs med några nya hinder 2017
 • Asfaltering, utökad parkering, cykelparkering m.m. vid Kumlabybadet och idrottsplatsen i samverkan med VAIS och Kultur- och Fritidsförvaltningen 2018

Fler genomförda projekt på Visingsö Pdf, 31.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 31.1 kB)