Stadsbyggnadspriset - historik

Första stadsbyggnadspriset delades ut till Braheskolans biblioteksbyggnad på Visingsö. Intresset för priset har ökat alltmer och under senare år har ett stort antal byggnadsverk föreslagits varje år.

Stadsbyggnadspriset instiftades 1994.

Förslag om ett årligt stadsbyggnadspris inkom från stadsbyggnadsnämndsledamoten L.E. Skarrie i oktober 1993.

För att öka allmänhetens intresse och vår kunskap om husbyggnad och skapa medial uppmärksamhet för nämndens arbete, vill jag föreslå att vi årligen utdelar Stadsbyggnadsnämndens pris till de bästa husen, som under året färdigställts i kommunen.

Tre kategorier föreslogs

  1. Byggnadsvårdspriset utdelas till den byggherre som på bästa och mest pietetsfulla sätt har byggt  om, vårdat och restaurerat sitt gamla hus
  2. Arkitekturpriset ges till den byggherre som varit klok nog att anlita en bra arkitekt och låtit bygga ett vackert hus
  3. Kretsloppspriset utdelas till den byggherre som på bästa sätt anpassat sitt hus till det kretsloppstänkande som blir en tvingande nödvändighet.

I mars 1994 beslöt sedan stadsbyggnadsnämnden att instifta ett årligt stadsbyggnadspris med motiveringen.

Ett pris, Årets stadsbyggnadspris, kan årligen tilldelas ett byggnadsverk som givit den byggda miljön i Jönköpings kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts under det aktuella året.

Byggnadsverk kan nomineras i tre kategorier:

  • Grupp A: God byggnadsvård — varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering av ett äldre verk,
  • Grupp B: God arkitektur — en ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang,
  • Grupp C: Gott kretsloppstänkande — en anpassning av byggnadsverket till de förutsättningar som gäller för ett uthålligt samhälle.

Inom respektive grupp utses bästa byggnadsverk. Varje gruppsegrare belönas genom att byggaktören och, i förekommande fall, arkitekten får ett diplom. En av gruppsegrarna utses till mottagare av årets stadsbyggnadspris.

Det byggnadsverk som tilldelas årets stadsbyggnadspris belönas med en metallplatta att fästas på verket ifråga.

2001 ändrades bestämmelserna och gruppen C. Gott kretsloppstänkande, ersattes av God livsmiljö — byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt.

Tidigare vinnare:

2021: Munksjökajen, Jönköping

2020: Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

2019: Grafitgrå kafé, Kaxholmen

2018: Hovslätts ängar, flerbostadshus, Hovslätt Öppnas i nytt fönster.

2017: Lyckås herrgård.

2016: Peru 6, Åsenvägen, Jönköping Öppnas i nytt fönster.

2015: Bägaren 2, Jönköping Öppnas i nytt fönster.

2014: Krematoriet på skogskyrkogården i Jönköping Öppnas i nytt fönster.

2013: Ulvsnäs 3 B, Ulvsnäs 1:8 i Tenhult Öppnas i nytt fönster.

2012: Brf Yasuragi, Kålgården, Jönköping Öppnas i nytt fönster.

2011: Kulturhuset Spira, Jönköping (foto: Bergslagsbild) Öppnas i nytt fönster.

2010: Bauers brygga med tre magasin och skulpturverket "Ett skepp kommer lastat", Jönköping Öppnas i nytt fönster.

2009: Ribbaskolan, Gränna (foto: Mikael Nyander) Öppnas i nytt fönster.

2008: Villa Eva, Jönköping Öppnas i nytt fönster.

2007: Apeln 44, Jönköping Öppnas i nytt fönster.

2006: Kraftvärmeverket på Torsvik, Jönköping (foto: Anders Arvidsson) Öppnas i nytt fönster.

2005: Huskvarna vårdcentrum, Huskvarna Öppnas i nytt fönster.

2004: HSB:s nybyggnad av flerbostadshus i kv Eldoradot 24, Jönköping Öppnas i nytt fönster.

2003: Unimerco AB, Jönköping Öppnas i nytt fönster.

2002: Villa Arketorp, Bankeryd Öppnas i nytt fönster.

2001: Resecentrum, Jönköping (foto: Åke E:son Lindman) Öppnas i nytt fönster.

2000: Högskolan för Lärarutbildning och Kommunikation, Jönköping Öppnas i nytt fönster.

1999: Villa Ståhl, Jönköping Öppnas i nytt fönster.

1998: Bägaren 2, Jönköping Öppnas i nytt fönster.

1997: Högskolan, Jönköping Öppnas i nytt fönster.

1996: Apeln 42, Jönköping Öppnas i nytt fönster.

1995: Skomakeribyggnaden, Gränna Öppnas i nytt fönster.

1994: Folkhögskolans bibliotek, Visingsö Öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: