search
Sök
menu
Meny

Bästa cykelstället

En cykel och Bästa cykelställets logotyp, illustration.

Bästa cykelstället är en kampanj där Jönköpings kommun vill premiera de arbetsplatser som underlättar för cykelpendlare och cykling i allmänhet. Kampanjen vilar under 2019, men arbetsplatser kan använda underlaget för att jobba med att bli en bra cykelarbetsplats.

Ju fler som cyklar istället för att ta bilen, desto renare blir luften och desto mindre blir trängseln i trafiken. Samtidigt har alla vi som cyklar allt att vinna; i välmående, sparade pengar och inte minst i form av en skön stund på vägen till jobbet.

Bästa Cykelställets nominerade och vinnande arbetsplatser, 2016-2018


***** fem stjärnor

 • Bästa Cykelstället 2018 - Consid
 • Bästa Cykelstället 2017 – Sweco
 • Bästa Cykelstället 2016 – Upptech

**** fyra stjärnor

 • Sweco (2018)
 • Stadsbyggnadskontoret (2018)

*** tre stjärnor

 • Hoven (2018)
 • NY Collective (2018)
 • Team 10 Smedjegården Norrahammar (2018)
 • Cykelstaden Jönköping (2016)
 • Introduktionsenheten, AMA (2016)

** två stjärnor

 • Vätterhem (2017)
 • Hälsohögskolan (2016)
 • WSP Sverige AB (2016)

* en stjärna

 • Försörjningsstöd Råslätt (2018)
 • Eurowater AB (2016)

Om kampanjen

Syftet med kampanjen och dip­lomeringen är att uppmuntra arbetsgivare att underlätta för och sporra sina medarbetare att ta cykeln till och från jobbet. Det finns många sätt att underlätta för medarbe­tare att ta cykeln. Det handlar om att göra det enklare att parkera, att byta om och att ta hand om sin cykel. Eller om tjänstecyklar, personalerbjudanden, inspiration till cykling och en
all­mänt positiv inställning och uppmuntran till cykling. Målet är att skapa en positiv miljö där det är enkelt och trivsamt att välja cykeln framför bilen.