search
Sök
menu
Meny
Sök

Jönköping- navet i järnvägssystemet

Jönköping kommer att bli navet i det nationella järnvägssystemet och vara en naturlig mötesplats mellan storstäderna.

Höghastighetsbanorna är ett enormt infrastrukturprojekt som i sin helhet kommer skapa nya möjligheter för Jönköping och dess omland. Det kommer öppna sig en ny arbetsmarknad i och med de nya pendlingsmöjligheterna. Jönköping kommer att växa och vara en attraktiv stad att både bo i och att besöka vilket kommer att gynna näringslivet. Jönköpings stadskärna kommer förlängas när Södra Munksjön växer fram. Där byggs knutpunkten för framtidens Jönköping.

Tvåstationslösning

De två järnvägarna som finns idag, Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan, kommer fortfarande vara betydelsefulla. De är viktiga både för den dagliga pendlingen i regionen och i framtiden för höghastighetsbanorna. Därför behöver stationen vid Vättern vara kvar. Stadskärnan är fortfarande regionens tyngdpunkt med ett stort antal arbetsplatser, skolor och boenden. Kommunen planerar därför för en lösning med två stationer där den regionala kollektivtrafiken kommer att koppla samman de båda stationerna.

Ny station vid Södra Munksjön

Trafikverket har i en förstudie tagit fram alternativ för stationslägen. Ett av alternativen ligger i omvandlingsområdet söder om Munksjön vilket gör att det finns stora möjligheter att placera stationen där. Vid stationen ska det finnas kontor, närhet till utbildning, hotell och evenemang bland annat.

Restider

Med höghastighetståg från Jönköping till…
Borås 30 min
Göteborg 40 min
Landvetter 45 min
Linköping 35 min
Stockholm 85 min
Malmö 75 min
Alla tider är preliminära och cirkatider