search
Sök
menu
Meny
Sök

Vem gör vad i arbetet med höghastighetsjärnvägen?

Här finns information om vem som gör vad i arbetet med höghastighetsjärnvägen.

Att bygga en höghastighetsjärnväg är ett oerhört stort projekt som kräver god planering och mycket arbete. Förutom själva banan så kräver det planering och genomförande av stationer och byggnader runt omkring för att banan ska bli tillgänglig för alla.

Det är många olika parter som jobbar för att höghastighetsjärnvägen ska stå klar senast år 2035 och alla har olika ansvar. Vi beskriver här vilket ansvar Sverigeförhandlingen, kommuner och regioner samt Trafikverket har kopplat till höghastighetjärnvägen.

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är tillsatt av regeringen och driver förhandlingen. Deras uppdrag är att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i storstäderna.

Sverigeförhandlingen har nu nått överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs järnvägens sträckningar utanför storstäderna. Sammanlagt betyder det tolv stationer och åtaganden från kommunerna om att bygga cirka 110 000 bostäder. Sverigeförhandlingen har överlämnat en lägesredovisning till regeringen som avser just höghastighetsjärnvägen och som beskriver arbetet så här långt. Här föreslår de även att regeringen redan nu bör ta beslut om att börja bygga höghastighetsjärnvägen till Jönköping. Totalt har överenskommelserna resulterat i åtaganden från kommunerna om att bygga cirka 110 000 bostäder, att medfinansiera 1,3 miljarder kronor samt att förskottera knappt en miljard kronor.

Kommuner/Regioner

Berörda kommuner ansvarar för stationer, bebyggelse, lokala kommunikationer och tillgänglighet. Det kan innebära stadsutveckling och även planering av regional och lokal infrastruktur.

Trafikverket

Trafikverkets ansvarar egentligen för allt som rör statlig infrastruktur. Det innebär bland annat att bygga själva banan. När Trafikverket planerar och bygger järnvägar börjar de med en omfattande planeringsprocess. Där gör de en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) och tar fram en järnvägsplan. Det är Trafikverket som tar fram den exakta sträckningen av höghastighetsjärnvägen. Efter det tar de fram en bygghandling innan projektet är redo för byggstart. Trafikverket har också ansvar för miljöfrågor och markinlösen.