TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Huskvarna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Birkagatan, nya vatten- och avloppsledningar

Från november 2022 och fram till juni 2023 kommer förnyelsearbetet av vatten och avlopp ske på Birkagatan mellan Södra Apollovägen och Österängs centrum.

Två personer i schaktgrop placerar in rör.

Vad är det som ska göras?

Nya dagvattenledningar samt byte av spill- och vattenledningar på Birkagatan. Arbetet är en del av vatten och avloppsförnyelsen som pågår i Jönköpings kommun.

Hur påverkar det dig?

  • Gång- och cykeltrafiken kommer att huvudsakligen hänvisas till gångvägen söder om kvarteret Vasen.
  • Bitvis kommer trafiken att begränsas till ett körfält.
  • Busshållplatsen kommer tillfälligt att stängas och resenärer hänivsas till närliggande hållplatser.
  • Tillfälliga avstägningar av vattnet kommer att se. Boende kommer att meddelas i god tid innan avstägningen.
  • Alternativa parkeringar för boende kommer att meddelas.

Varför gör vi detta?

Arbetet är en del av vatten och avloppsförnyelsen som pågår i Jönköpings kommun. Syftet är att säkerställa drickvattenförsörjningen samt öka kapaciteten i ledningsnätet.

Arbetsområde

Arbetsområde på Birkagatan.

Arbetsområde på Birkagatan. Klicka för större kartbild.