TYP AV PROJEKT

Park- och stadsmiljöer

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Brånebacken, Tändsticksområdet

På Brånebacken vid nya höghushotellet har det byggts en ny torgyta för en mer levande stadskärna med koppling till Tändsticksområdet.

Illustration sett från markplan över torgyta, hotell och kvarteret Hoven.

November 2021 inleddes arbetet på Brånebacken, Tändsticksområdet. Projektet är ett förverkligande och genomförande av intentionerna i detaljplanen för ”Väster 1:16 m. fl.”, där vi bland annat ersätter tidigare parkeringsyta med underjordiskt garage och torgyta intill det nya höghushotell Gradienten. På detta sätt skapar vi en attraktiv och levande stadskärna med naturlig länk in mot Tändsticksområdet.

Vad är det som ska göras?

  • Utbyggnad av ny torgyta intill höghushotellet. Trappor, planteringsytor, markuppvärmd yta/ledstråk, murar och murbeklädnad med mera.
  • Ombyggnad av Brånebacken med utformning i stil med den angränsande torgytan.
  • Ombyggnad av Västra Storgatan från korsningen mot Brånebacken och västerut till Klostergatan, inklusive smågatsten och markplattor.
  • Ombyggnation av Järnvägsgatan utmed höghushotellet med justerat läge för passage, trafikljus med mera.