TYP AV PROJEKT

Gång- och cykelvägar

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Dalvik och Dunkehalla, gång- och cykelväg

Trottoaren ska breddas till gång- och cykelväg för att förbättra kommunikationen med cykel mellan Dalvik och Dunkehalla.

Kvinna och två barn cyklar på cykelväg.

I mitten av september 2022 påbörjas arbetet med att ändra den befintliga trottoaren till en gång- och cykelväg, som ska ansluta till nuvarande gång- och cykelväg som idag börjar i höjd med Prostkvarnsgatan 16.

Vad ska göras?

  • Trottoaren ska breddas till en gång- och cykelväg fram till överfarten i höjd med Norra Barrgatan.
  • Cykelvägvisning i form av skyltning kombinerat med målning på asfalt kommer göras från Norra Barrgatan till Högabergsgatans slut vid Dunkehalla.

Hur påverkar det dig?

Under byggtiden kommer minst ett körfält hållas öppet. Vi jobbar på att störa så lite som möjligt och tackar för tålamodet. Vänligen följ skyltar och anvisningar på platsen.

Tidplan

Arbetet påbörjades i mitten av september. Nästa och sista stegen är att vi ska återlägga en refug där samt sätta upp korrekta skyltar för cykelvägvisning.