TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Djupadalsskolan, ny skola på Kortebo

Utmed Kortbovägen byggs en ny högstadieskola för 450 elever och 40 elever i grundsärskola 7-9.

Skissbild stor röd byggnad med asfalt och träd utanför.

Just nu pågår utredning och skissarbete för etapp 1 av Djupadalsskolan i Kortebo.

Etapp 1 innefattar

  • Grundskola 7-9, 450 elever
  • Grundsärskola 7-9, 40 elever
  • Fullstor sporthall

Tidplan

  • Projektering startar hösten 2021
  • Upphandling hösten 2022
  • Byggnation våren 2023
  • Skolan beräknas stå klar till höstterminen 2025

Övriga etapper innefattar

  • Etapp 2: Förskola, 8 avdelningar (120 barn)
  • Etapp 3: F-6 för 525 elever samt en halvstor sporthall
Skissbild stor röd byggnad med asfalt och träd utanför.

Skissbild på huvudentrén till Djupadalsskolan. (Bild från arkitektfirman Krook & Tjäder)

Skissbild röd stor byggnad från rondellen vid Kortebovägen.

Skissbild på skolan och sporthallen, vy från rondellen. (Bild från arkitektfirman Krook & Tjäder)

Skissbild etappindelning sett ovanifrån.

Etappindelningen för byggprojektet.