TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Förslag

Herrgårdsgärdet i Tenhult, ny förskola

En ny förskola ska byggas på Herrgårdsgärdet i Tenhult.

Illustration av en föreställande en tomtkarta och planlösning i byggnad.

Förskolan kommer ha fyra avdelningar med plats för 60 barn.

Förskolan och det nya äldreboendet kommer att ha ett gemensamt tillagningskök dimensionerat för 280 portioner och delvis gemensam utemiljö.