TYP AV PROJEKT

Vård och omsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Ska utredas

Herrgårdsgärdet i Tenhult, nytt äldreboende

Ett nytt äldreboende kommer byggas i nya bostadsområdet Herrgårdsgärdet i Tenhult.

Illustration av händer som pekar på en karta.

Vi bygger ett nytt äldreboende på Herrgårdsgärdet i Tenhult.

Äldreboendet kommer att innehålla 60 boendelägenheter fördelade på sex boendeenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd samt personalutrymmen. Utöver detta finns gemensamma utrymmen, lokaler för administrativa funktioner samt sjuksköterskeexpedition. Byggnaden kommer även att innehålla en lokal för hemtjänstteam.

Äldreboendet och förskolan kommer att ha ett gemensamt tillagningskök dimensionerat för 280 portioner och delvis gemensam utemiljö.