TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Hisingstorpsskolan, ny idrottshall

En nya fullstor idrottshall kommer ersätta den gamla intill Hisingstorpsskolan.

Två personer i bygghjälmar tittar upp mot byggnation.

På Hisingstorpsskolan river vi den gamla idrottshallen och bygger en ny, fullstor hall.

Hur påverkar bygget omgivningen?

  • Vi eftersträvar minsta möjliga påverkan från byggarbetsplatsen. Åtgärder vidtas för att minska störningar av t ex. buller, dammspridning och vibrationer. Byggtrafik till och från byggarbetsplatsen förekommer.
  • Delar av skolgården används som byggplatsområde. Detta är nödvändigt av flera skäl, bland annat för att byggnation och transporter ska kunna ske på ett säkert sätt. Byggplatsområdet är inhägnat med byggstängsel.
  • Parkeringarna på Sommarhemsgatan kommer att kunna nyttjas som vanligt under byggtiden.
  • Hallbyhallen nyttjas för idrottslektioner tills den nya idrottshallen är klar.

Tidplan:

  • Byggstart slutet av 2021
  • Idrottshallen beräknas vara klar sommaren 2023.
Illustration avlång grön byggnad.

Skiss på fasaden, från BSV Arkitekter