TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Ska utredas

Idas skola, Pelarhuset

Pelarhuset på Idas skola på Söder i Jönköping ska renoveras och byggas om.

Illustrationer av fyra personer som står vid en whiteboardtavla och diskuterar.

Vi planerar en renovering samt ombyggnation av del A och B av Idas skola. Anledningen är att byggnaden är i dåligt tekniskt skick och lokalerna är inte anpassade till dagens verksamhet.

Renoveringen innefattar både inre och yttre underhåll och sker i dialog med stadsbyggnadskontoret och i enlighet med framtagen byggnadsvårdsrapport.

Tidplan

Projektering startar nu i oktober och byggnation planeras till sommaren 2022.

De nya lokalerna ska vara inflyttningsklara under hösten 2023.