TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Kålgårdsskolan F-6, nybyggnation

Vi bygger en ny skola F-6 till Kålgården med plats för 525 elever.

Gråvit skolbyggnad med asfalterad skolgård och stängsel.

Den befintliga Kålgårdsskolan ersätts av nya lokaler och får samtidigt högre kapacitet, 525 elever i tre paralleller.

Kålgårdsskolan etapp 1

Etapp 1 innebär en ny skolbyggnad för F–6 och en ny utemiljö för skolan. Grundläggningsmetod utreds noga i projekteringen under våren 2021 för att säkerställa att omgivande byggnader påverkas så lite som möjligt.

Skolbyggnaden

Skolbyggnaden kommer vara tre våningar hög och ha två skyddsrum i källaren. 525 elever kommer kunna gå i skolan.

Utemiljön

Några byggnader kommer att rivas till förmån för en större utemiljön. En tillfällig utemiljö kommer att skapas i anslutning till Ekorrens förskola.

Tidplan

Byggstart hösten 2021.
Byggtid cirka 2 år.

Hur påverkar detta mig?

  • Viss störning från byggarbetsplatsen (vibrationer, ljud) vid rivning och byggnation.
  • Byggtrafik till och från platsen.
  • Del av skolgården kommer att användas för etablering och materialuppställning.
  • Byggarbetsplatsen kommer vara inhägnad av säkerhetsskäl.

Skolan informerar om eventuella verksamhetsförändringar direkt till personal, elever och vårdnadshavare.

Vad händer i etapp 2 och 3?

Etapp 2 och 3 utreds fortfarande.

  • Planen för etapp 2 är att riva delar av Kunskapens hus för att ge plats för en ny förskola på den södra delen av tomten. Byggstart tidigast 2024.
  • Planen för etapp 3 är att riva den gamla skolan för att ge plats för en idrottshall. Byggstart tidigast under 2026.
Gråvit skolbyggnad i tre våningar.

Visualisering av framsidan på Kålgårdsskolan.

Gråvit skolbyggnad med asfalterad skolgård och stängsel.

Visualisering av baksidan på Kålgårdsskolan.

Skiss över fasaderna på Kålgårdsskolan.

Fasadskiss på Kålgårdsskolan.