TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Östra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Kaxholmens lövskog - nya parkeringsplatser

Här finns information om byggnationen av nya parkeringsplatser i anslutning till naturreservatet Kaxholmens lövskog.

En gata där ett par hus skymtar vid vägkanten till vänster. Till höger finns parkeringsplatser och det står bilar parkerade längs vägen.

Nio parkeringsplatser kommer anläggas i anslutning till Kaxholmens lövskog vid Nyodlingsvägen i höjd med Kullaängsvägen. Dessutom ska vägen in i naturreservatet bli mer stabil. Parkeringen bygger vi för en förbättrad tillgänglighet till reservatet för långväga besökare.

Vad ska göras?

  • Nio parkeringsplatser ska anläggas i anslutning till Kaxholmens lövskog.
  • Det ska bli en mer stabil väg in i naturreservatet för att under­lätta skötsel av en planerad toalett på området. Toaletten ökar tillgängligheten för en bredare målgrupp att komma ut i naturen.

Hur påverkar det dig?

Under byggtiden kommer boende i området att påverkas eftersom gatan är smalare på grund av vägarbetet. Besökare till naturreservatet påverkas eftersom de behöver ta en annan väg in, se nedan under "Alternativa färdvägar för dig".

Vad gör vi för att minska störningen?

Vi utför arbetet under vintertid eftersom färre besökare tar sig till naturreservatet vid den här tiden på året.

Alternativa färdvägar för dig

Alternativ väg in i naturreservatet finns öster om Kaxholmens förskola. Det kommer finnas vägvisning i form av skyltar på plats.

Tidplan

Byggnationen planeras åbörjas i början av december 2022 och parkeringsplatserna ska vara klara senast februari 2023.

Naturreservatet Kaxholmens lövskog

Kaxholmens lövskog är en ädellövskog i kuperad terräng i Biosfärområde Östra Vätterbranterna, strax öster om Kaxholmens tätort.

Lövskogen växer på en sluttning med åsar och raviner. Här finns många stigar, mountainbike-bana och motionsspår.

Här kan du läsa mer om naturreservatet Kaxholmens lövskog

Satellitbild över området. där kommande byggnation och alternativ väg är markerat med olika färger.

Röd markering: ny parkering och vändplan, rosa markering: farbar väg för skötsel och grön markering: en alternativ väg för besökare till naturreservatet under byggtiden.