TYP AV PROJEKT

Kultur och fritid

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Klämmestorps gård, ridhuset

Det gamla ridhuset har rivits och kommer ersättas av ett nytt ridhus samt nya klubblokaler.

Två personer rider på var sin häst på en grusväg i skogen.

Hur påverkar det omgivningen?

Platsen är avspärrad. Vägen kan till viss del vara avstängd periodvis men det påverkar inte tillgängligheten till fältrittklubben eller bostäder.

Tidplan

  • Rivningen var klar juni 2021.
  • Nytt ridhus och ny klubblokal beräknas vara klart i juni 2023.