TYP AV PROJEKT

Gång- och cykelvägar

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Möbelvägen, Torsvik – ny gångbana, passage och busshållplats

Dessa arbeten görs för att höja trafiksäkerheten för dig som reser med kollektivtrafik till och från Torsvik.

Illustration av byggprojekt i Jönköpings kommun.

Vi bygger en ny gångbana från den befintliga busshållplatsen på Möblevägen, och vidare med gång- och cykelväg in på Byråvägen. Vi bygger även en ny busshållplats och en stor passage över Möbelvägen för en säkrare övergång här, för dig som reser kollektivt eller cyklar.

Hur påverkar det mig?

Ett körfält kommer vara öppet under byggtiden. Det kan bli kortare avstängningar i samband med till exempel asfaltering.

Tidplan

Byggnationen beräknas starta under våren och pågår till och med juni 2023.