TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Ska utredas

Norrahammars bruk - TEST

Här kan du följa och vara delaktig av utvecklingen av Norrahammars bruk. Tanken är att området ska kunna innehålla både bostäder, verksamheter och kontor i framtiden.

Illustration av byggprojekt i Jönköpings kommun.

Var med och utveckla området Norrahammars bruk!

Vi vill ha in dina idéer, gamla foton och dokument från området och annat som kan hjälpa oss att ta tillvara på platsens historik och invånarnas kunskap och engagemang när området Norrahammars bruk ska omvandlas från ett industriområde till en ny stadsdel i Norrhammar med plats för bostäder, kontor och verksamheter.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Inskickade idéer och förslag

Klicka på punkterna i kartan för mer information

Senaste nyheterna om Norrahammars bruk

Tidsplan 2019-2028 för Norrahammars bruk

Skiss tidslinje