TYP AV PROJEKT

Gång- och cykelvägar

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Norrahammars centrum

I Norrahammars centrum förbättras och renoveras delar av utemiljön.

Lastbil levererar asfalt.

Norrahammars centrum byggs om och det sker i olika faser.

Centrumgången och Kyrktorget:

Byggnation startar våren 2022 och beräknas vara klart hösten 2022.

Gång- och cykelbro över Tabergsån:

Ny gång- och cykelbro byggs över Tabergsån. I anslutning till det här arbetet justerar vi avsmalningen vid Villagatan och bygger ny vid brofästet. Detta beräknar vi bli utfört hösten 2023.

Georgslid:

Mindre ytor på Georgslid renoveras under våren 2022.

Hur påverkas du?

Byggtrafik till och från arbetsplatserna samt störande ljud från byggnation kommer att förekomma dagtid på vardagar.