TYP AV PROJEKT

Park- och stadsmiljöer

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Ny entré vid Jönköpings stadspark

Vi bygger en ny huvudentré i norra delen av Jönköpings stadspark. Utöver det kommer vi också att anlägga en ny gångväg som leder upp genom arboretet.

Syftet är att förstärka parkens huvudentré och binda ihop platsen utseendemässigt med de mindre entréerna. Det blir tydligare var parken börjar och vi vill också lyfta fram arboretumet mer, så att fler hittar dit.

Tidplan

Projektet startar under vecka 46 och beräknas vara färdigt i maj 2023.

Så påverkar det dig

Under arbetets gång kommer gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet att stängas av och ledas om. I övrigt medför arbetet ingen större påverkan för parkens besökare.

Skissbild över norra entrén.

Skissbild över norra entrén.