TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Östra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Ska utredas

Ölmstadskolan, nybyggnation

En ny F-6-skola ska bygga i Ölmstad. Byggstart beräknas ske under 2023 eller 2024.

Illustration av en föreställande en tomtkarta och planlösning i byggnad.

Vi bygger en ny skola i Ölmstad, för 225 elever i årskurs F-6. Den befintliga skolan ska rivas.

Tidplan

  • Utredning pågår under 2022
  • Preliminär byggstart 2023/2024
  • Preliminärt färdig 2025/2026