TYP AV PROJEKT

Park- och stadsmiljöer

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Rocksjön, nya spänger och broar

Broarna och spängerna är i dåligt skick och behöver byggas om för att inte bli en säkerhetsrisk.

En sjö med brygga och grön gräsmatta vid strandkanten. 

Spängerna som är färdigställda är öppna som vanligt men broarna rivs och byggs om. Du kan inte gå igenom till andra sidan utan måste vända om och gå tillbaka samma väg.

Under byggnation kommer broarna rivas vilket innebär att det är förenat med livsfara att passera avspärrningarna.

Tidplan

Broarna beräknas vara klara mars 2023 och hela vandringsleden kan då öppnas upp. Den vanliga Rocksjöpromenaden är öppen som vanligt.