TYP AV PROJEKT

Handel och kontor

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Science Park Towers, nybyggnation

Science Park Towers är en framtida mötesplats för entreprenörer och studenter i Jönköping.

Illustration av nya Science Park Towers i Jönköping.

Kommunen, JKPG Fast och Science Park samverkar kring byggnationen.

Preliminär tidsplan

  • Januari 2021: Etablering
  • Februari-mars 2021: Spontarbete
  • Mars-oktober 2021: Markarbeten
  • Oktober 2021- augusti 2022: Stomme/fasad
  • December 2021- november 2022: Tak, terrasser, murning, tätskikt
  • December 2021- mars 2023: Stomkomplettering, yttre mark
  • Januari-maj 2023: Överlämning
  • Juni 2023: Inflyttning

Information om bygget och hur det påverkar närområdet uppdateras löpande på Jkpg Fast:s webb, se länk.

Jkpg Fast: Bygginformation Science Park Towers Länk till annan webbplats.

Illustration av nya Science Park Towers i Jönköping.