TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Skeppsbrons förskola, nybyggnation

På Skeppsbron vid södra Munksjön byggs en ny förskola samt kontor för socialförvaltningen.

Skiss över en grå byggnad i fyra våningar med entré i mitten av huset.

I den nya stadsdelen Skeppsbron vid Munksjön planeras en ny förskola och kontor för socialtjänsten. Förskolan kommer innehålla 6 avdelningar.

Tidplan

  • Byggstart augusti 2020
  • Klart årsskiftet 2022/2023
Skiss över en grå byggnad i fyra våningar med entré i mitten av huset.