TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Slottsbron, restaurering

Slottsbron vid Södra Strandgatan har genomgått en omfattande renovering som drabbats av förseningar.

Illustration av byggprojekt i Jönköpings kommun.

Bron utgör en viktig länk för framförallt busstrafiken mellan västra och östra delarna av Jönköping.

Vad ska göras?

Bron har haft stora bekymmer med återkommande skador sedan 2011 och vi har sedan dess gjort många mindre reparationer samtidigt som vi gjort flera skadeutredningar där olika alternativ till en större ombyggnation tagits fram. Nu är det bestämt att bron ska restaureras. Det innebär utbyte av brobaneplatta, stålarbeten, räckesarbete och ommålning av hela bron. 

Hur påverkas biltrafiken?

Under hela renoveringen av bron kommer det vara förbjudet för biltrafik på bron, enbart busstrafik kommer vara tillåten eftersom 3 av 4 körfält kommer behöva vara avstängda hela tiden. Busstrafiken kommer då regleras med trafikljus.

Under denna period räknar vi med att det kommer vara stora trafikstörningar och att det blir köer i rusningstrafik. Planera din körning och välj alternativa färdvägar.

Hur påverkas gång- och cykeltrafiken?

Under våren/sommaren 2022 är den norra gång- och cykelvägen avstängd för trafik. Den södra gång- och cykelvägen är öppen för trafik.

Tidplan

Arbetet med bron beräknas vara klar hösten 2022.

Kartbild över centrala Jönköping med Slottsbron inringat i rött.