TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Slottsgatan, nya vatten- och avloppsledningar

Nya dagvattenledningar samt byte av spill- och vattenledningar på Slottsgatan. Arbetet är en del av vatten och avloppsförnyelsen som pågår i Jönköpings kommun.

Två personer jobbar i schakt med ledningar.

Omledning av busstrafiken

Under tiden arbetet pågår kommer busstrafiken som går via Slottsgatan att ledas om via Odengatan. Därför kommer ett körfält på Odengatan att behöva stängas av för bilar tillförmån för busstrafiken. Tillfälliga busshållplatser kommer att finnas på Odengatan och Tullportsgatan. Mer information kommer att finns på länstrafikens hemsida:

Jlt.se Länk till annan webbplats.

Tidplan

Arbetet startar i mitten av augusti 2022 och beräkas pågå fram till sommaren 2023.

Läs mer om ledningsförnyelsen, Östra centrum

Karta över östra Jönköping med Slottsgatan inringat.